Delo na daljavo - izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do preklica

Video sobe in navodila

NAPOVEDUJEMO, OBVEŠČAMO …

Sprememba urnika NPZ- sreda, 9.5.2018

Sprememba urnika NPZ- sreda, 9.5.2018

7.a

 1. ura TEH/ Markič D., učilnica TEH
 2. ura TEH/ Markič D., učilnica TEH

7.b

 1. ura NAR/ Zaplotnik Šlibar M., učilnica KEM
 2. ura TJA/ Ropoša K., učilnica KEM

8.a

 1. ura LUM/ Smolej P., učilnica LUM
 2. ura LUM/ Smolej P., učilnica LUM

8.b

 1. ura 1. skupina TJA / Ropoša K. → v učilnici BIO
  2. skupina MAT / M. Zaletel→ v učilnici FIZ
 2. ura KEM/ Zaplotnik Šlibar M., učilnica BIO

Učence 8.b – 2.sk. po koncu prve ure pospremi učitelj v tišini do učilnice BIO.

od 9. 35 do 9.55 velja:

 • 6.a – Andreja Pernuš – TJA
 • 6.b – Irma Kovač – GEO
 • 9.a – Jošt Mlinarič – ZGO
 • 9.b – Andreja Kosec – SLO1

 

URNIK ZA 8.R – pon, 7.5.2018

URNIK ZA 8.R – pon, 7.5.2018

8.a

 1. ura BIO/ Zaplotnik Šlibar M., učilnica KEM
 2. ura ZGO/ Žnidaršič M., učilnica KEM

8.b

 1. ura MAT/ Zaletel M., učilnica FIZ
 2. ura DKE/ Kovač., učilnica FIZ

PROJEKTI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.
Projekt POGUM poslovodeči partner Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

VIDEO KOTIČEK …