Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja

Vse informacije o NPZ za učence 6. in 9. razredov.
Osnovne informacije o NPZ

Nacionalno preverjanje znanja- NPZ je postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev. Namenjena je učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni.

NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz in matematike preverja znanje tudi iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. Tretji predmet v tem šolskem letu za našo šolo bo FIZIKA.

Preverjanje ob koncu 6. in 9. razreda je obvezno za vse učence. Podrobne informacije pa se nahajajo tukaj

Poizvedbe NPZ 2024

  1. Dostop do ovrednotenih preizkusov in dosežkov za učence, starše in šole

Dostop do ovrednotenih preizkusov in dosežkov posameznega učenca bo omogočen prek spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO, in sicer:

  • za učence 9. razreda: od ponedeljka, 3. junija 2024 od 8. ure dalje do srede, 5. junija 2024 do 20. ure;
  • za učence 6. razreda: od petka, 7. junija 2024 od 8. ure dalje do torka, 11. junija 2024 do 20. ure.

Učenci pri vpogledu v šoli in doma s starši do svojih preizkusov dostopajo prek iste spletne strani.

Publikacija z osnovnimi informacijami za učence in starše o nacionalnem preverjanju znanja. 

Koledar

Podrobnejši koledar NPZ je objavljen TUKAJ

Poskusno nacionalno preverjanje znanja v 3. razredu

OŠ BISTRICA bo v šolskem letu 2022/23 sodelovala pri poskusnem nacionalnem preverjanju znanja kot VZORČNA ŠOLA. 

Namen poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu je preveriti doseganje ciljev in standardov znanja pri matematiki in slovenščini, kar je zelo pomembna povratna informacija učencem, njihovim staršem, učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem šole, pa tudi vsem, ki so na državni ravni zadolženi za delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Analiza dosežkov je lahko pomembno izhodišče za nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, za lažje spremljanje napredka učencev v času šolanja in za doseganje večje kakovosti delovanja šol. 

Poskusno preverjanje bo potekalo skladno z rokovnikom in navodili za izvedbo (šifre, določen potek).

Poskusno preverjanje za vzorčne šole: 

  • iz slovenščine (traja 45 minut) – marec 2024
  • iz matematike (traja 45 minut) – marec 2024

Učenci bodo z dosežki seznanjeni pri rednem pouku na enak način kot pri šolskem preverjanju – aprila 2024. Učenci bodo svoj preizkus lahko odnesli domov. Sodelovanje učenca bo zabeleženo v obvestilu o sodelovanju pri interesnih in in drugih dejavnostih. Vzorčne šole bodo prejele analizo dosežkov, ki jo bo pripravil Državni izpitni center. 

Dodatne informacije so na voljo na povezavi

Dostopnost