Skoči na glavno vsebino

Svet šole

Sodelovanje šole z okoljem

Šolo upravlja svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo  ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki sveta staršev in pet predstavnikov šole. Predsednik sveta šole je Gregor Janežič. Posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora je tudi svet staršev, v katerem so predstavniki staršev iz vsakega razreda.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, razredni in strokovni aktivi.

Dostopnost