Skoči na glavno vsebino

Varstvo učencev

Jutranje varstvo, podaljšano bivanje ...

JUTRANJE VARSTVO PRVOŠOLCEV

Na centralni in podružnični šoli bo organizirano jutranje varstvo z zajtrkom. Varstvo bo potekalo od 6.15 do 8.15 ure. Zajtrk se prične ob 7.15.

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA  (OPB)

Učenci razredne stopnje se po pouku lahko vključijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.05 tako v matični šoli v Bistrici kot v Podružnični šoli Kovor. Podaljšano bivanje je za učence razredne stopnje organizirano takoj po pouku.

Na Podružnični šoli Kovor bodo učenci v OPB do 16. 05 ure.

Učenci imajo v času podaljšanega bivanja organizirano kosilo, popoldansko malico, ustvarjalne, športne in druge sprostitvene dejavnosti. Če zmorejo, napišejo tudi domačo nalogo in opravijo druge šolske obveznosti.

Pomembno

Učenec lahko oddelek podaljšanega bivanja zapusti izjemoma predčasno le s pisnim dovoljenjem staršev. To je potrebno zaradi varnosti otrok in odgovornosti, ki jo nosi šola.

Dostopnost