Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

V šolskem letu 2023/2024 izvajamo naslednje izbirne predmete

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola ponudi učencem najmanj tri izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj tri iz naravoslovno-humanističnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirna predmeta sta lahko iz istega sklopa. V šolskem letu 2022/23 bomo izvajali naslednje izbirne predmete. 

Izbirni predmet

Oznaka

Učitelj

Glasba – glasbeni projekt 7.,8., 9.

GLA

Nena Bogataj

Elektronika z robotiko, 9.r

ERR

dr. Majda Fiksl

Izbrani šport-odbojka, 9.r

IŠP

Mitja Žnidaršič

Likovno snovanje I.,7.r

LS1

Petra Smolej

Likovno snovanje II.;,8.r

LS2

Petra Smolej

Likovno snovanje III., 9.r

LS3

Petra Smolej

Matematične delavnice 7.r

MD

Andrejka Kramar

Multimedija, 8.r

MME

Jure Tarman

Načini prehranjevanja, 9.r

NPH

Nataša Bergant

Nemščina II., 8r

NI2

Mateja Žnidaršič

Nemščina III, 9.r

NI3

Mateja Žnidaršič

Obdelava gradiv – Les 7.r

OGL

dr. Majda Fiksl

Poskusi v kemiji, 8.r

POK

Marijana Z. Šlibar

Računalniška omrežja, 9.r

ROM

Jure Tarman

Sodobna priprava hrane, 8.r

SPH

Nataša Bergant

Šport za sprostitev, 7.r

ŠSP

Silvia Šlibar

Šport za zdravje, 8.r

ŠZZ

Maja Drinovec

Novost so neobvezni izbirni predmeti za 1.,4.,5.,6., 7.,8., in 9. razred. V šolskem letu 2022/23 bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete: 

Izbrani neobvezni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti

Razred

Učitelj

Nemščina

4., 5., 6. r – OŠ Bistrica

Mateja Žnidaršič

Računalništvo

B 4., 5., 6. r/ K 4., 5. r

Jure Tarman

Šport

4., 5., 6. r

Mitja Žnidaršič, Silvia Šlibar, Maja Drinovec

Tehnika

4., 5. r

dr. Majda Fiksl

ANGLEŠČINA

1. r

Marija Bohinjec

 

 

 

Dostopnost