Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

V šolskem letu 2021/2022 izvajamo naslednje izbirne predmete

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola ponudi učencem najmanj tri izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj tri iz naravoslovno-humanističnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirna predmeta sta lahko iz istega sklopa.

Novost so neobvezni izbirni predmeti za 1.,4.,5.,6., 7.,8., in 9. razred.

 

 

Dostopnost