Šolska knjižnica

Med knjižne police ste prijazno povabljeni tudi v letošnjem šolskem letu.
Šolska knjižnica

V knjižnici hranimo veliko gradiva, predvsem seveda knjige, pa tudi DVD-eje, CD-eje in periodiko. Ob zaključku prehoda v knjižnični sistem Cobiss bo v njej približno 15 000 enot knjižničnega gradiva.
Od knjig je največ leposlovja, in to za vse starostne stopnje, veliko pa je tudi strokovne literature.
Ob koncu pouka ali med prostimi urami ste v knjižnici dobrodošli, v njej lahko berete,  igrate šah ali različne miselne igre, na razpolago pa so tudi trije računalniki. V knjižnici se morate obnašati tako, da ne motite drugih.

Izposojevalna  doba za knjige  je 21 dni. Ta rok lahko tudi podaljšate.

Knjižnica je odprta vsak delovni dan, še  posebno pa ste vabljeni v času po pouku. Knjižničarka je Metka Kavčič.