Skoči na glavno vsebino

Učitelji

Razredniki, predmetni učitelji na OŠ Bistrica
RAZRED   RAZREDNIK UČILNICA
 1. A Alenka Krmavner, Jožefa Seifert  
B Ana Meglič, Marija Likozar  
2.  A Lavra Stritih Švab  
B Anja Janc  
3.  A Sanja Voglar  
B Klavdija Peljhan  
4.  A Monika Golmajer 10
B Tina Škrjanec 9
5.  A Tonja Umnik  
B Tanja Kralj 11
6.  A Tjaša Švab  
B Silvia Šlibar  
7.  A Marijana Zaplotnik Šlibar LUM
B mag. Sonja Sedej TIT2
8.  A mag. Irma Kovač ZGO
B Melita Učakar KEM
9.  A Mitja Žnidaršič TJA 1
B Andreja Kosec BIO

JV za 1. razred

J. Seifert, M. Likozar

 
OPB1, 7
  Joži Seifert, Bergant Nataša  
OPB2   Marija Likozar  
OPB3   Petra Smolej  
OPB4   Tina Škrjanec  
OPB5   Katja Ropoša  
OPB 6   Sonja Sedej  

 

PREDMET UČITELJ
SLJ/slovenski jezik    Andreja Kosec, Tomaž Zupančič, Andreja Šmitek
TJA/angleški jezik Tjaša Švab, Melita Učakar, mag. Sonja Sedej, Andreja Šmitek
LUM/ likovna umetnost Petra Smolej
GUM/ glasbena umetnost Dana Verč
GEO/ geografija mag. Irma Kovač
DKE/ domovinska in državljanska kultura in etika mag. Irma Kovač
ZGO/ zgodovina Mateja Žnidaršič
BIO/ biologija Marijana Z.Šlibar, Nataša Bergant
NAR/ naravoslovje Marijana Z. Šlibar
KEM/ kemija Marijana Z. Šlibar
FIZ/ fizika Gal Šavs, Karin Erjavec
MAT/ matematika Mihael Zaletel, Andrejka Kramar, mag. Sonja Sedej, Gal Šavs, Karin Erjavec / Tatjana Lah
TIT/ tehnika in tehnologija dr. Majda Fiksl
GOS/ gospodinjstvo Nataša Bergant
ŠPO/ šport Silvia Šlibar, Mitja Žnidaršič, Maja Sinkovič

 

Izbirni predmet Učitelj
Likovno snovanje 7., 8., 9. r Petra Smolej
Nemščina I., II.  Mateja Žnidaršič
Načini prehranjevanja 9. r Nataša Berganr
Elektronika z robotiko 9. r dr. Majda Fiksl
Organizmi v naravnem okolju Nataša Bergant
Sodobna priprava hrane 8. r Nataša Bergant
Urejanje besedil 7. r Jure Tarman
Multimedija 8. r Jure Tarman
Računalniška omrežja 9.r  Jure Tarman
Šport za zdravje 8. r Mitja Žnidaršič
Šport za sprostitev 7. r Mitja Žnidaršič
Izbrani šport-odbojka 9. r Mitja Žnidaršič
Filmska vzgoja 7., 8., 9. r Dina Pintarič
Poskusi iz kemije 8. r Marijana Z. Šlibar
Kemija v življenju Marijana Z. Šlibar
   

Značke, nazivi (število imetnikov)

Arnes Splet (22)

Delavnica - Videoportal in montaža videa (2)

E-kompetenca K1 (2)

E-kompetenca K2 (3)

E-kompetenca K3 (3)

E-kompetenca K5 (3)

E-listovnik (1)

Kliker (5)

MOOC - Vodenje in upravljanje VIZ (1)

Mreža znanja 2016 (1)

Mreža znanja 2017 - delavnice (1)

Mreža znanja 2018 (1)

Mreža znanja 2022 (1)

Pametni uporabnik interneta (2)

Pametni uporabnik interneta-1 (15)

Planer, FileSender in Mapa (5)

Predavatelj - E-listovnik (2)

Predavatelj - Iz Joomle na WordPress (2)

Predavatelj - Kliker (2)

Predavatelj - Moodle (2)

Predavatelj - Planer, FileSender in Mapa (2)

Predavatelj - Spletne videokonference VOX (2)

Predavatelj - Spletno anketiranje (2)

Predavatelj - Uporaba splet.arnes.si (2)

SIO-Arnes predavatelj (2)

Skrbništvo sistema Joomla (1)

Spletne učilnice (1)

Spletne učilnice Moodle (15)

Spletne videokonference VOX (1)

Spletno anketiranje (1)

Dostopnost