PROJEKTI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.
Projekt POGUM poslovodeči partner Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

NAPOVEDUJEMO, OBVEŠČAMO …

Video vodiči za lažje razumevanje, osvajanje znanja

Hvaležni za velik doprinos naši šoli, učencem, sodelavcem, šolstvu…

Izjemne razmere iz naslova COVID-19 so nas oddaljile od klasičnih šolskih klopi, vrveža v šolskih prostorih, pristnih, igrivih obrazov in nas prikovale k delu, izmenjavi znanj, izkušen na daljavo in uporabo informacijski komunikacijskih naprav.
Ja, in če je komu to uspelo je to vsekakor naša izkušena učiteljica razrednega pouka, dolgoletna pomočnica ravnatelja, predvsem pa učiteljica s SRCEM in DUŠO.

O tem govorijo številni video vodiči, ki so nastali v obdobju COVID-19 karantene in nagovarjajo predvsem k didaktiki, prijaznejšimi, prožnejšimi oblikami osvajanja znanj s področja matematike.

Sprehodite se skozi svet števil, do računanja, utrjevanja poštevanke… Mi smo se in se iskreno zahvaljujemo za koristne video sprehode. Video vodiči se nahajajo na povezavi http://www.os-bistrica.si/video-vodici-uciteljice-mirjane-kravcar/ oz. preko menija UČITELJI – VIDEOVODIČI učiteljice Mirjane Kravcar.

Draga Mirjana, hvala za pot utrjevanja …

Dina Pintarič, v.d. ravnatelja

 

Prilagojen urnik  delo na daljavo za 6. – 9. razred

Prilagojen urnik delo na daljavo za 6. – 9. razred

V skladu z izkušnjami preteklih tednov, rezultatih vaših anket in po priporočilu MIZŠ in ZRSŠ, smo po temeljitem razmisleku urnike za učence 6. 7. 8. in 9. razreda preoblikovali.

Vsi učitelji bodo gradiva naložili v spletne učilnice eAsistent – Xooltime dan prej, oziroma najkasneje do ure predmeta, ki je določena po urniku. Naloge opravite tisti dan/ teden, ko so na urniku v skladu z navodili učitelja.

Vsa komunikacija opravljanja nalog poteka izključno v eAsistentu – Spletne učilnice in v modulu KOMUNIKACIJA.

Vsa navodila kako sodelovati v eAsistentu – Spletne učilnice (XOOLTIME) in modul Komunikacija vam posredujemo na šolski spletni strani na povezavi: http://www.os-bistrica.si/spletna-ucilnica-v-casu-prekinitve-viz-dejavnost-na-soli/

Učitelji bodo po dogovorjeni poti komunikacije na voljo učencem in staršem vsak dan od 8.30 do 12.30. Odgovor dobite najkasneje v 24 urah.

Priporočamo, da ste tudi učenci v tem času pri računalniku in delate predmete, ki so v tistem času na urniku.

Urnik na povezavi: PRILAGOJEN URNIK dela na daljavo 6-9 razred
objvaljen tudi na strani http://www.os-bistrica.si/spletna-ucilnica-v-casu-prekinitve-viz-dejavnost-na-soli/

Veselo v praznične dni …

Čas je za praznične dni, daleč stran od šole, predvsem pa od IKT naprav. V torek pa uspešno nadaljujemo.

Dobro nam gre, ponosna sem na vas.

Iskrena hvala učencem za prizadevno učenje, staršem za vso podporo in pomoč ter učiteljem, ki raziskujejo nove, ustvarjalne poti izobraževanja.

In vse to sta tako igrivo spletla učitelja Mateja in Mitja, ter njuna prvošolka v priloženem video posnetku. Hvala, ker to srčnost in odnos do dela na daljavo lahko delimo tudi na naši spletni strani.

Dina Pintarič, v.d ravnatelja

VIDEO KOTIČEK …