Skoči na glavno vsebino

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka med poletnimi počitnicami organizira letovanja za otroke Gorenjske. Zdravstvena letovanja so visoko sofinancirana s strani ZZZS Slovenije, Občine Tržič in akcije POMEŽIK SONCU. Termine letovanj si lahko ogledate na priloženem letaku ali na naši spletni strani.

Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oz. mladostnik med 5. in 19. letom starosti, če je bil v času od preteklega razpisa (od 3. 3. 2023 do 5. 4. 2024) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton) ali če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji. Obrazce zdravstvenih predlogov lahko dvignete pri otrokovem pediatru, od ponedeljka 6.5. 2024 dalje. 

Z nami letno letuje med 600 in 700 otrok. Otroci na naših letovanjih zelo uživajo in večinoma letujejo z nami večkrat. Ker je povpraševanje zelo veliko vam predlagam, da v kolikor vam ustreza točno določen termin, otroka prijavite na dan odprtja prijav, to bo v petek, 3.5. 2024, v dopoldanskih urah, preko spletnega obrazca na naši spletni strani. Najbolj obremenjeni termini (Savudrija 4.7. – 14.7. 2024 in Umag 31.7 – 10.8. 2024) znajo biti zasedeni v prvi uri po objavi prijavnega obrazca, ki bo objavljen na spletni strani DPM Škofja Loka. 

Za sofinanciranje letovanja s strani Občine Tržič, ki je predvideno v skupni višini ca. 2.000,00 EUR, je potrebna oddaja vloge za sofinanciranje letovanja z zahtevanimi prilogami, med katerimi je obvezna tudi odločba o dodelitvi denarno socialne pomoči, izdana s strani CSD Gorenjska. Višina pomoči se določi skladno s Pravilnikom o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič do višine razpoložljivih sredstev.

Letak letovanje GORENJSKA 2024
 

(Št. obiskov: 24, od tega 1 danes)
Dostopnost