Delo na daljavo - izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do preklica

Video sobe in navodila

NAPOVEDUJEMO, OBVEŠČAMO …

Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred

Vabimo starše, da vpišejo v redni program devetletne osnovne šole vse otroke, rojene v letu 2013.
Starši morate namreč v skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli vpisati vse otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili 6 let.

Vpis bo potekal v torek, 5. februarja 2019, od 8. do 17. ure, in v sredo, 6. februarja 2016, od 8. do 15. ure. Starše prosimo, da k vpisu pripeljete tudi otroke.

Svetovalna služba

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE KRESNIČKA 1. – 7. razred

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE KRESNIČKA 1. – 7. razred

V sredo, 6. 2. 2019, bo potekalo za učence od 1. do 7. razreda šolsko tekmovanje iz znanja naravoslovja – Kresnička, kjer se bodo otroci potegovali za osvojitev bronastega priznanja.

Tekmovanje JE PLAČLJIVO (1,5 €).

Bistveni del tekmovanja so eksperimenti, ki jih bodo učenci 1. – 5. razreda izvedli pred tekmovanjem v šoli. Učenci 6. in 7. razreda pa dodatne informacije o tekmovanju dobijo pri ge. Marijani Zaplotnik Šlibar.

Učenci od 1. do 5. razreda se prijavijo do 8. 1. 2019 pri svojem razredniku, učenci 6. in 7. razreda pa pri ge. Marijani Zaplotnik Šlibar.

Obvestilo o terminu priprav za posamezen razred bodo učenci prejeli naknadno.

Ana Meglič, vodja tekmovanja, Marija Likozar, koordinatorica za 1., 2. in 3. razrede in Marijana Zaplotnik Šlibar, koordinatorica za 6. in 7. razred

Za radovedne: Letošnje poskuse in navodila za izvedbo le-teh lahko najdete na https://www.kresnickadmfa.si/razpis/poskusi-za-letos/

PROJEKTI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.
Projekt POGUM poslovodeči partner Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

VIDEO KOTIČEK …

Dostopnost