Izbirni predmeti

V šolskem letu 2017/2018 izvajamo naslednje izbirne predmete

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola ponudi učencem najmanj tri izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj tri iz naravoslovno-humanističnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirna predmeta sta lahko iz istega sklopa.

Novost so neobvezni izbirni predmeti za 4.,5.,6., 7.,8., in 9. razred.

Izbrani izbirni predmeti za sedmi, osmi in deveti razred

Izbirni predmet Oznaka Učitelj
Obdelava gradiv les OGL Dušan Markič
Nemščina NI1, 2, 3 Mateja Žnidaršič
Elektronika z robotiko EZR Majda Fiksl
Robotika v tehniki RVT Majda Fiksl
Organizmi v naravnem okolju ONA Nataša Bergant
Načini prehranjevanja NPH Nataša Bergant
Sodobna priprava hrane SPH Nataša Bergant
Urejanje besedil UBE Dina Pintarič
Multimedija MME Dina Pintarič
Računalniška omrežja ROM Dina Pintarič
Šport za sprostitev ŠSP Peter Jurkovič
Izbrani šport-odbojka IŠP Mitja Žnidaršič
Šport za zdravje ŠZZ Mitja Žnidaršič
Poskusi iz kemije POK Marijana Z. Šlibar
Kemija v življenju KEŽ Marijana Z. Šlibar
Neobvezni izbirni predmet Oznaka Učitelj
Tehnika , 6.  razred Dušan Markič
Tehnika , 4. in 5.  razred Majda Fiksl
Računalništvo,  4., 5. in 6. razred Dina Pintarič
Šport, 4., 5. in 6. razred Peter Jurkovič, Mitja Žnidaršič
Nemščina, 4., 5. in 6. razred Mateja Žnidaršič
Francoščina, 7., 8. in 9. razred Melita Učakar
Dostopnost