Skoči na glavno vsebino

Učitelji

Razredniki, predmetni učitelji na OŠ Bistrica
RAZRED   RAZREDNIK UČILNICA
 1. A Alenka Bogolin, Jožefa Seifert  
B Lavra Stritih Švab, Marija Likozar  
2.  A Andrej Cej  
B Ana Meglič  
3.  A Sanja Voglar  
B Lucija Legat  
4.  A Tonja Umnik  
B Monika Golmajer  
5.  A Klavdija Peljhan  
B Tanja Kralj  
6.  A Tomaž Zupančič  
B Majda Fiksl  
7.  A Tjaša Švab  
B Silvia Šlibar  
8.  A Marijana Zaplotnik Šlibar  
B Petra Smolej  
9.  A Živa Ovsenek  
B Melita Učakar  

JV za 1. razred

J. Seifert, M. Likozar

 
OPB1, 7
     
OPB2      
OPB3      
OPB4      
OPB5      
OPB 6      

 

PREDMET UČITELJ
SLJ/slovenski jezik    Tomaž Zupančič, Nika Šušteršič, Iris Zavelcina
TJA/angleški jezik Tjaša Švab, Melita Učakar, mag. Sonja Sedej, Marija Bohinjec
LUM/ likovna umetnost Petra Smolej, Ana Fon
GUM/ glasbena umetnost Nena Bogataj
GEO/ geografija Živa Ovsenek
DKE/ domovinska in državljanska kultura in etika Živa Ovsenek
ZGO/ zgodovina Mateja Žnidaršič
BIO/ biologija Marijana Z.Šlibar, Nataša Bergant
NAR/ naravoslovje Marijana Z. Šlibar
KEM/ kemija Marijana Z. Šlibar
FIZ/ fizika Gal Šavs, Karin Erjavec
MAT/ matematika Andrejka Kramar, Gal Šavs, Karin Erjavec,  mag. Sonja Sedej
TIT/ tehnika in tehnologija dr. Majda Fiksl
GOS/ gospodinjstvo Nataša Bergant
ŠPO/ šport Silvia Šlibar, Mitja Žnidaršič, Maja Drinovec, Nuša Jeram

 

Izbirni predmet

Oznaka

Učitelj

Glasba – glasbeni projekt 7.,8., 9.

GLA

Nena Bogataj

Elektronika z robotiko, 9.r

ERR

dr. Majda Fiksl

Izbrani šport-odbojka, 9.r

IŠP

Mitja Žnidaršič

Likovno snovanje I.,7.r

LS1

Petra Smolej

Likovno snovanje II.;,8.r

LS2

Petra Smolej

Likovno snovanje III., 9.r

LS3

Petra Smolej

Matematične delavnice 7.r

MD

Andrejka Kramar

Multimedija, 8.r

MME

Jure Tarman

Načini prehranjevanja, 9.r

NPH

Nataša Bergant

Nemščina II., 8r

NI2

Mateja Žnidaršič

Nemščina III, 9.r

NI3

Mateja Žnidaršič

Obdelava gradiv – Les 7.r

OGL

dr. Majda Fiksl

Poskusi v kemiji, 8.r

POK

Marijana Z. Šlibar

Računalniška omrežja, 9.r

ROM

Jure Tarman

Sodobna priprava hrane, 8.r

SPH

Nataša Bergant

Šport za sprostitev, 7.r

ŠSP

Silvia Šlibar

Šport za zdravje, 8.r

ŠZZ

Maja Drinovec

 

 

 

Značke, nazivi (število imetnikov)[jsoncontentimporter url=”https://skupnost.sio.si/webservice/rest/server.php?wstoken=395219cdc5ee2bd84fb18aa39dd7708a&wsfunction=local_badgesapi_get_badges_report&moodlewsrestformat=json&courseid=9110″ numberofdisplayeditems=”30″ basenode=”badges” oneofthesewordsmustbein=”Predavatelj” oneofthesewordsmustbeindepth=”badgename”]

{badgename} ({userscount})

[/jsoncontentimporter]

Dostopnost