Šolska svetovalna služba

Pedagog, defektolog ...

Delo svetovalne službe obsega:

  • vpis otrok v šolo,

  • svetovanje staršem,

  • pomoč učencem in obravnava učencev z učnimi,

  • vedenjskimi in čustvenimi težavami ob sodelovanju staršev in zunanjih strokovnih sodelavcev,

  • pomoč učencem s posebnimi potrebami, svetovanje učencem glede različnih metod in tehnik učenja ter svetovanje za poklicno orientacijo,

  • odkrivanje nadarjenih učencev,

  • sodelovanje na aktivih, roditeljskih sestankih s tematskimi predavanji, umirjanje agresije otrok z različnimi oblikami strokovnega dela.

Uradne ure

Šolska svetovalna služba (pedagoginja Klara Senica) je dosegljiva vsak dan v dopoldanskem času od 8. do 13. ure (razen v četrtkih od 10.00 do 13.00) in v času govorilnih ur vsak drugi torek v mesecu.

Dostopnost