Skoči na glavno vsebino

Šolska skupnost

Namen šolske skupnosti je opolnomočenje učencev za uveljavljanje svojih interesov, pravic in dolžnosti.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (UL RS, št. 75/2004) na OŠ Bistrica deluje šolska skupnost. V šolsko skupnost sta vključena po dva izvoljena predstavnika iz oddelkov od 1. do 9. razreda. Namen šolske skupnosti je opolnomočenje učencev za uveljavljanje svojih interesov, pravic in dolžnosti. Želimo ustvariti čas in prostor, v katerem bodo izvoljeni predstavniki učencev prisluhnili drug drugemu, bili slišani in v katerem bodo izrazili potrebe sovrstnikov, svoje mnenje, podali predloge, pobude in kritike, s skupnimi močmi poskušali najti rešitve ter na tak način predstavljali glas vseh učencev na šoli.

Naloge šolske skupnosti obsegajo:

  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnateljice in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • predlaganje izboljšav bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodelovanje pri uresničitvi idej,
  • oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
  • opravljanje drugih nalog, za katere se dogovorijo učenci
  • informiranje učencev o svoji dejavnosti.

Otroški parlament

V okviru šolske skupnosti deluje tudi šolski parlament. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Šolski parlament razpravlja o vprašanjih, ki jih predlagajo učenci sami, lahko pa jih predlagajo tudi delavci šole. Predstavniki šolskega parlamenta sodelujejo pri delu regijskega in državnega otroškega parlamenta. Tema letošnjega šolskega parlamenta je Šolstvo in šolski sistemi.

 

 

Dostopnost