Delo na daljavo

Razpored dela na daljavo po posameznih razredih
Video sobe - Predmetna stopnja

Mitja Žnidaršič – 7.a

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/mitja.znidarsic

Tjaša Švab

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/tjasa.svab

Petra Smolej – 8.a

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/petra.smolej

Mateja Žnidaršič – 9.a

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/mateja.znidarsic

Majda Fiksl – 8.b

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/majda.fiksl

Kosec Andreja – 7.b

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/andreja.kosec

Silvia Šlibar

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/silvia.slibar

Marijana Z. Šlibar – 9.b

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/marijana.slibar

Gal Šavs

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/gal.savs

Irma Kovač – 6.a

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/irma.kovac

Tatjana Lah

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/tatjana.lah

Dušan Markič

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/dusan.markic

Ana Mrgole

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/ana.mrgole

Dina Pintarič

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/dina.pintaric

Pogačnik Dolenc Marija

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/mojca.dolenc

Jure Tarman

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/jure.tarman

Melita Učakar 6.b

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/melita.ucakar

Sonja Sedej

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/sonja.sedej

Mihael Zaletel

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/mihael.zaletel

Urška Košir

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/kosirjeva.urska

Tomaž Zupančič

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/tomaz.zupancic

Nataša Bergant

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/natasa.bergant

Gregor Cimperman

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/gregor.cimperman

 

Video sobe - Razredna stopnja

Alenka Krmavner, Joži Seifert – 1.a

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/alenka.krmavner

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/jozi.seifert

Ana Meglič, Marija Likozar – 1.b

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/ana.meglic

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/marija.likozar

Monika Golmajer – 2.a

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/monika.golmajer

Lavra Stritih Švab – 2.b

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/lavra.stritih

Sanja Voglar – 3.a

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/sanja.voglar

Klavdija Peljhan – 3.b

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/klavdija.peljhan

Joži Ropoša – 4.b

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/jozica.roposa

Breda Jurkovič – 4.a

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/breda.jurkovic

Andreja Šmitek – 5.a

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/andreja.smitek

Tanja Kralj – 5.b

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/tanja.kralj

Marija Bohinjec – ANG

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/marija.bohinjec

Sara Traven

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/sara.traven

 

Video sobe - PŠ Kovor

Mateja Jazbec 2.K

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/mateja.jazbec

Simona Križaj – 5.K

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/simona.krizaj

Marija Bohinjec – 2.K (ANG)

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/marija.bohinjec

Manca Kokalj Vernig – 3.K + 4.K

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/manca.kokalj

Eva Kuralt – 1.K

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/eva.kuralt

Anja Janc – 1.K, 3K + 4K

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/anja.janc

Peter Jurkovič – 1. – 5.K

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/peter.jurkovic

Video sobe - Knjižnica, DSP

Tjaša Haler – Knjižnica

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/tjasa.haler

Gregor Janežič – DSP

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/gregor.janezic

Petra Buh – DSP

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/petra.buh

Marjeta Federl – DSP

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/marjeta.federl

Klara Senica – Pedagoginja

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/klara.senica

Pravila virtualnega sodelovanja
Navodila - kako učenec pridobi prijavne podatke za eAsistenta

Navodila za učence - kako se pridružiti in uporabljati video konferenco

Navodila za učence - eAsistent Komunikacija
Ko se prijavite v eAsistent, kliknete na to povezavo: https://www.easistent.com/pomoc/izobrazevanje

Odpre se vam stran s seznamom nekaj izobraževanj. Komunikacija je opisana v tem sklopu: Izobraževanje za uporabnike – Komunikacija.

 

Navodila za učence - dostop do spletne učilnice, gradiv in nalog

Dostopnost