Skoči na glavno vsebino

Dvig digitalne kompetentnosti

Projekt
logo dvig digitalne kompetentnosti
logo arnes povezujemo znanje
logo zrss
logo mizs
logo socialni sklad eu

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Opis projekta

»Dvig digitalne kompetentnosti« je program, ki ga vodita konzorcijska partnerja Zavod RS za šolstvo in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES). Naložbo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen programa je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Vzgojno izobraževalni zavodi, ki sodelujejo v projektu, bodo vključeni v aktivnosti, ki prispevajo k večji usposobljenosti izobraževalcev preko večje uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane digitalne kompetence otrok, učencev in dijakov. Aktivnosti bodo spodbujale inovativne didaktične pristope, ki so osredotočeni na dejavnosti, v katerih so aktivni otroci, učenci in dijaki ob podpori digitalnih tehnologij, interaktivnih učnih gradiv in spletnega učnega okolja.

Aktivnosti v programu so se začele 1. 9. 2021 in bodo trajale do 31. 8. 2023.

Več o projektu: https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/ 

 

Ugotovljeni problemi in izzivi

Kljub številnim strateškim dokumentom, strategijam, smernicam, projektom, usposabljanjem in drugim pobudam ugotavljamo, da ostaja v slovenskem šolskem prostoru problem smiselne rabe digitalne tehnologije. Zato vodstveni in strokovni delavci potrebujejo sistematično podporo za učinkovito rabo digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc učečih se.

Opravljene analize kažejo na nujno ukrepanje na treh področjih:

 • inovativnih pristopih pedagoškega vodenja in načrtovanja učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ,
 • pedagoških digitalnih kompetencah strokovnih delavcev VIZ-ov in
 • učinkovite rabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu in s tem posledično povezanem dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov.

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

 • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
 • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
 • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
 • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.

Pričakovani rezultati

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.

Konzorcijski partnerji

Partnerji projekta

V izvajanje programa je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene v javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti. Zaposlenim v VIZ-ih, ki ne bodo vključeni  v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju), bo omogočena udeležba na usposabljanjih, ki jih bosta izvajala konzorcijska partnerja.

 

Ožji projektni tim na VIZ OŠ Bistrica

Projektni tim na šoli sestavljajo:

 • Dina Pintarič (ravnateljica)
 • Tanja Kralj (vodja)
 • Jure Tarman
 • Tonja Umnik
 • Marja Bohinjec

V okviru programa bo projektni tim šole pripravil digitalno strategijo in določil prioritetna področja digitalnih kompetenc, ki jih je potrebno okrepiti.

Na VIZ se bodo pod mentorstvom članov projektnega tima izvajale delavnice in strokovna srečanja, na katerih bodo učitelji, vzgojitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci vzajemno razvijali in izvajali reflektivne prakse na področju pedagoških digitalnih kompetenc.

 

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

Dostopnost