Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, skrbniki!

V zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških  razmer organizirano izobraževanje na daljavo in v tem obdobju potrebujejo topel obrok, Občina Tržič v sodelovanju z osnovnimi šolami na območju občine Tržič, učencem s prebivališčem v občini, omogoča, da se prijavijo na brezplačni topli obrok. Priloga: Zagotavljanje toplega obroka

Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in razdelitev toplega obroka.

Učenci oz. njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki jo otrok obiskuje, izjemoma pa se za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostava toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v občini.

Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:
Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Prijavo pošljite pomočnici ravnateljice ge. Ani Mrgole na e-naslov: ana.mrgole@os-bistrica.si ali pedagoginji ge. Klari Senica na naslov klara.senica@os-bistrica.si ali preko eAsistenta, najkasneje do jutri, 6. 11. 2020, do 12. ure. V prijavi navedete tudi način prevzema.

Ostanite zdravi.

S spoštovanjem,
Dina Pintarič, ravnateljica

(Št. obiskov: 16, od tega 1 danes)
Dostopnost