Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Od 1. januarja 2016 pripada subvencija za kosilo učencem, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

  • do 18% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini cene kosila (100%);
  • nad 18% do 30% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70% cene kosila;
  • nad 30% do 36% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini40% cene kosila.

Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.

(Št. obiskov: 9, od tega 1 danes)
Dostopnost