Skoči na glavno vsebino

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  (Ur. l. RS, št. 88/2016), ki širi krog upravičenih učencev do subvencioniranega kosila.

Od 1. 2. 2017 so do BREZPLAČNEGA KOSILA upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo (ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku), ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Pedagoginja
Klara Senica

(Št. obiskov: 11, od tega 1 danes)
Dostopnost