Skoči na glavno vsebino

Splošne informacije za 4., 6. in 10. maj

 • Učenci PS imate pouk po spremenjenem urniku, ki si ga
  oglejte v eA ali na oglasni deski.
 • Prvi dve uri sta blok uri in trajata od 8.20 do 9.55. Potem imate malico.
  Učenci 7. in 8. razreda imate na dan npz-jev dan dejavnosti ali pouk. O
  vsem boste obveščeni. Če imate pouk, prvi dve uri praviloma ostanete v
  isti učilnici.
 • Učenci 6. in 9. razreda pridete v šolo ob 8.15 in v razrednih mehurčkih(po
  skupinah) tiho počakate pred učilnicami, kjer boste pisali NPZ. O
  razporedu pisanja po učilnicah boste seznanjeni.
 • V učilnico vstopite skupaj z nadzornim učiteljem, ki učilnico tudi odklene.
  Na za to pripravljeno mizo odložite vse, česar pri pisanju NPZ-jev ne boste
  potrebovali.
 • NPZ pišete od 8.30 do 9.30, razen če ni drugače določeno. Potem
  nadaljujete s poukom do 9.55 po spremenjenem urniku, ki si ga oglejte na
  oglasni deski in v eA.
 • 3. ura se prične ob 10.15. po rednem urniku.

Pomočnica ravnateljice
Ana Mrgole
Bistrica, april 2021

(Št. obiskov: 19, od tega 1 danes)
Dostopnost