Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2017/2018 lahko sodeluješ pri šolski nemški bralni znački. Pri učiteljici nemščine dobiš knjižico s kratkočasnimi nalogami. V knjižici z naslovom Mein Lesetagebuch (Moj bralni dnevnik) so zapisane vse pomembne informacije o poteku bralne značke. Če boš upošteval/-a  še spodnja pravila za branje v tujem jeziku, bo nemška bralna značka šala mala. Vabljen/-a k branju v nemščini!

mentorica Mateja Žnidaršič   

Leseregeln

Pravila za branje v tujem jeziku

  • Du musst nicht alle Wörter kennen. => Übersetze nicht Wort-für-Wort!

Ni nujno, da razumeš vse besede. => Ne prevajaj besede za besedo!

  • Kontext ist große Hilfe. => Denk logisch!

Sobesedilo predstavlja veliko pomoč. => Misli logično!

  • Frag dich: Was ist das Thema? => Der Titel sagt uns schon sehr viel.

Vprašaj se, kaj je tema. => Naslov nam pove zelo veliko.

  • Wichtige Fragen: wer, wann, wo, warum. => Finde einen Sinn!

Pomembna vprašanja: kdo, kdaj, kje, zakaj. => Poišči smisel!

  • Erkenne internationale Wörter!

Prepoznaj mednarodne besede!

  • Wenn es nicht anders geht, benutz das Wörterbuch!

Če ne gre drugače, uporabi slovar!

  • Hab Spaß dabei!

Uživaj v branju!

(Št. obiskov: 33, od tega 1 danes)
Dostopnost