Skoči na glavno vsebino

Covid19 (InD)

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVlD-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 -ZNUPZ, 167/21 – odi. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene v naslednjih oddelkih pouk izvaja na daljavo:

Oddelek Razrednik Trajanje pouka na daljavo
1. a Alenka Krmavner/Blaž Logonder 10. – 16. 1. 2022
2. b Lavra Stritih Švab 10. – 16. 1. 2022
3. a Sanja Voglar 10. – 16. 1. 2022
4. b Jožica Ropoša 10. – 16. 1. 2022
6. b mag. Sonja Sedej 11. – 17. 1. 2022
2. a Monika Golmajer 10. – 16. 1. 2022
6. a Marijana Zaplotnik Šlibar 12. – 18. 1. 2022
3. k Eva Kuralt 13. – 19. 1. 2022
7. b Melita Učakar 13. – 19. 1. 2022
8. b Andreja Kosec 13. – 19. 1. 2022
8. a Mitja Žnidaršič 13. – 19. 1. 2022
9. a Petra Smolej 13. – 19. 1. 2022
9. b dr. Majda Fiksl 14. – 20. 1. 2022
5. a Andreja Šmitek 14. – 20. 1. 2022
3. b Klavdija Peljhan 14. – 20. 1. 2022
1. b (JV) Ana Meglič/Marija Likozar 17. – 23. 1. 2022

Vsa dodatna obvestila učencem in staršem (obvestilo razrednikov in ravnateljice) vam bodo posredovana po eAsistentu.Trajanje pouka na daljavo je povezano s trajanjem karantene, ki jo odredi NIJZ v posebnem obvestilu.

Dina Pintarič

ravnateljica

Dostopnost