Ob materinskem dnevu

Čudežna beseda MAMA razložiti se ne da, zna jo le zašepetati glas otroškega srca.

In glas otroškega sveta vsem mamam, mamicam, babicam, ženam, ob materinskem dnevu in dnevu žena šepeta hvaležnost, ljubezen, edinstvenost, ki so jo naši otroci s strokovnimi delavci šole združili v dve presežni prireditvi:

Iskrena zahvala vsem nastopajočim in njihovim mentorjem, kot vaša mama vam pravim Rada vas imam.

Dina Pintarič, ravnateljica

Apel podobo na ogled postavi …

Na naši šol je bilo danes prešerno. Za to ste poskrbeli mentorji, učitelji, učenci in starši. Iskrena HVALA vsem nastopajočim.

Ustvarjalci so presežni prireditvi postavili na povezavi:

Presežni, drugačni prireditvi, iz katerih se čuti naša povezovalna energija, znanje, tehnologija. Znamo, zmoremo in nič nas ne ustavi. Z vsako prireditvijo rastemo, posegamo po novih zvezdah, iščemo in odkrivamo nove talente. To so naša močna področja, ki ne bi nastala brez najboljših, predanih učiteljev, mentorjev, ki niso podajali samo vsebine, zgodbe, znali so, poiskali primerne igralce, pevce, starše režiserje ter vse skupaj združiti v tehnologijo in šolo današnjega časa – ogled preko ekrana, virtualno, na daljavo.

Iskrena hvala.
Dina Pintarič, ravnateljica

 

 

Malo pozornost za veliko veselje – Vse za lepši jutri.

Dragi učenci, učitelji, spoštovani starši, skrbniki.
V tem trenutku ne najdem besede, s katero bi lahko opisala nepopisno srečo, veselje, zadovoljstvo. Kako MALO POZORNOSTI potrebujemo v življenju, so nam danes pokazali oskrbovanci Doma Petra Uzarja, s srčnimi odgovori v obliki pisem, kot zahvalo našim četrtošolcem.
Danes so oni nam naredili VELIKO VESELJE, ki ga delim v obliki priponke z vami – Odgovori na pisma četrtošolcev – oskrbovanci DPU Tržič
Citiram zapis 90-letne gospe Jožice Zaletel, ki pravi: »Ko bo mimo ta neprijazen čas, pa upam, da se bomo videli. Takrat bo lepo. Pozdravi vse prijazne ljudi.«

Dragi učenci.
Hvala vam za odziv in oddajo izdelkov, sporočil, s katerimi bomo naredili veliko veselje sočloveku – Vse za lepši jutri.   

Ostanite zdravi.
Dina Pintarič

Zagotavljanje toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo

Spoštovani starši, skrbniki!

V zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških  razmer organizirano izobraževanje na daljavo in v tem obdobju potrebujejo topel obrok, Občina Tržič v sodelovanju z osnovnimi šolami na območju občine Tržič, učencem s prebivališčem v občini, omogoča, da se prijavijo na brezplačni topli obrok. Priloga: Zagotavljanje toplega obroka

Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in razdelitev toplega obroka.

Učenci oz. njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki jo otrok obiskuje, izjemoma pa se za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostava toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v občini.

Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:
Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Prijavo pošljite pomočnici ravnateljice ge. Ani Mrgole na e-naslov: ana.mrgole@os-bistrica.si ali pedagoginji ge. Klari Senica na naslov klara.senica@os-bistrica.si ali preko eAsistenta, najkasneje do jutri, 6. 11. 2020, do 12. ure. V prijavi navedete tudi način prevzema.

Ostanite zdravi.

S spoštovanjem,
Dina Pintarič, ravnateljica

Dostopnost