Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja- NPZ je postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev. Namenjena je učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni.

NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz in matematike preverja znanje tudi iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. Tretji predmet v tem šolskem letu za našo šolo je tuji jezik – angleščina. 

Preverjanje ob koncu 6. in 9. razreda je obvezno za vse učence. Podrobne informacije pa se nahajajo tukaj

(Št. obiskov: 34, od tega 1 danes)
Dostopnost